Bản đồ

Liên hệ

JEC BEVERAGE CORPORATION
Address: 25, Street 97 TML, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: 84-28 71099477

Thời gian làm việc

Thứ 2 đến Thứ 6
Sáng: 08h - 12h ; Chiều: 13h - 17h
Thứ 7
Sáng: 08h - 12h

Liên hệ trực tuyến