Bên cốc thức uống nóng

  • Người ta vẫn nói, uống cà phê không chỉ để thưởng thức, uống cà phê dần dần đã trở thành một nét văn hóa, để đẩy đưa câu chuyện, để lùi xa những phân cấp, để giải tỏa những muộn ...